brentjens natuurlijk leiderschap

Leven, werken én handelen in overeenstemming met jezelf

Ik help je in het contact maken met je innerlijk, hetgeen in je leeft aan gevoelens en emoties, én in het versterken van je werking naar buiten toe; in je directe omgeving, in de rollen die je vervult in het werk of bij het vinden van je weg.

Mijn uitgangspunt is het leven zelf, je levensenergie en levenslust en ik gebruik inzichten vanuit de analytische dieptepsychologie. Je levensverhaal is het vertrekpunt van waaruit we samen werken. Onbewuste drijfveren en patronen, waardoor je telkens in hetzelfde terecht komt, worden dan doorzien en ontmaskerd. De diepgang en intensiteit zijn uiteraard afhankelijk van je vraag en de context.

Natuurlijk leiderschap helpt je bij het (kunnen) nemen van de regie om je binnenwereld en buitenwereld meer en meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit geeft ik-sterkte, innerlijke vrijheid, richting, (verdrongen) potentieel dat vrijkomt, voldoening, verbondenheid en de juiste flow voor een duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je komt in je kracht en ontplooit dat wat echt is: wie je ‘van nature’ bent.

doelgroepen BO. incl. BO

brentjens natuurlijk leiderschap is de onderliggende aanpak in alle diensten van Brentjens Ontwikkeling.  Afhankelijk van de context en behoefte, kunnen de intensiteit en diepgang verschillen. Ook voor het creëren van een lerende organisatiecultuur, bij organisatie-ontwikkeling en voor teams kan zij worden ingezet en biedt zij waardevolle inzichten.