COVID-19 maatregelen

De afspraak gaat door als:

  • Je in de afgelopen 24 uur geen (lichte) luchtwegklachten hebt gehad, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, neusverkoudheid of benauwdheid.
  • Je in de afgelopen 24 uur geen verhoging hoger dan 38 graden Celsius hebt gehad.
  • Al je huisgenoten 24 uur geen last hebben gehad van koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheid en/of neusverkoudheid.
  • Jij of je huisgenoten in de afgelopen twee weken niet positief getest zijn geweest op Corona of dat je in aanraking bent geweest met een Coronapatiënt in de afgelopen twee weken.

Indien één van deze situaties wel is opgetreden, vraag ik je de afspraak af te zeggen of door te laten gaan via het videobelprogramma Webcam. De 24 uur regel voor het afzeggen van afspraken komt hiermee te vervallen. Afzeggen is gedurende de periode dat deze maatregelen van kracht zijn volledig kosteloos. Uiteraard gelden bovenstaande regels ook voor mijzelf, ik zal de afspraak afzeggen als ikzelf of mijn huisgenoten last hebben van bovenstaande klachten.

 

Naast deze maatregelen zijn er ook maatregelen m.b.t. tot de hygiëne:

  • We begroeten elkaar zonder handen te schudden.
  • Bij binnenkomst graag gebruik maken van de handdesinfectiegel.
  • Toiletbezoek vermijden. Indien het niet anders gaat: bij mij kun je middelen om de hygiëne te waarborgen verkrijgen.
  • De ruimte wordt zoveel mogelijk geventileerd .