Niet meer sturen via de vaste stip op de horizon, hoe dan wel?

In deze tijd waarin veel onzeker is, markten snel veranderen en flexibiliteit wordt gevraagd, merken steeds meer leiders dat ze in de gangbare sturings- en coördinatiemechanismen vastlopen. Er is iets anders nodig dan het vertrouwde, causale van A naar B denken.

 

Strategie en bewustzijn

Je kunt als leider door acausaal te denken veel winst halen bij ontwikkelingsprocessen. Acausaal denken kun je ontwikkelen door je bewustzijn te verhogen. Wat leeft er in mij? Wat zijn de (onbewuste) onderliggende dynamieken die spanningen in mij oproepen? Bewustwording brengt nieuwe, diepere inzichten, die je ook in staat stellen om het strategische proces op een andere wijze te benaderen en te managen, om met je directe team de juiste strategische beslissingen te nemen en om toekomstbestendigheid te borgen.


Blinde vlekken

Als dieptepsychologe en organisatiekundige, kijk ik op een analytische wijze met je mee naar de 'blinde' vlekken, die moeilijk te doorgronden zijn als je zelf onderdeel van het systeem bent.  Als je ze eenmaal kunt doorzien, worden het drijvende krachten voor doorgroei en ontwikkeling i.p.v. dat ze voor stagnatie zorgen, omdat ze niet tijdig onderkend worden.


Exclusief programma in de bergen
Op de juiste golflengte blijven; de kracht van ruimte 

 

Naast gesprekken in Nederland kun je ook kiezen voor een zeer exclusief programma in de bergen.' Even 'uit het systeem stappen' en jezelf de rust geven om te doorgronden wat er werkelijk toe doet. Zo komen er essenties omhoog, die in de dagelijkse hectiek geen ruimte krijgen maar die wel belangrijk zijn om regie en controle te kunnen houden. Brentjens Ontwikkeling ontwikkelt op aanvraag een 'op maat' programma van meerdere dagen.

Soms kan het belangrijk zijn om niet alleen, maar om juist met het hele team te komen. Van te voren ontwikkelen we dan samen een 'op maat' programma.

 

 

De directieleden en managers met wie Brentjens Ontwikkeling samenwerkt hebben gemeen dat ze zich ervan bewust zijn dat de uitdagingen en hindernissen, waarmee ze binnen hun onderneming en in hun dagelijkse leven worden geconfronteerd, nauw met hun eigen persoonlijke groei samenhangen.

Ze hebben succesvol een bepaalde positie bereikt en zijn op het punt aangekomen dat ze erkennen dat voor hun groei in de wereld, groei in hun binnenwereld noodzakelijk is.