Mens- , gedrag- en ontwikkelingsspecialist 


Geen businessgroei zonder menselijke groei

Voor een succesvolle implementatie van een gewenste ontwikkeling, zijn het menselijke potentieel en de organisatiecultuur, naast de strategie en structuur, essentiële schakels. Het maakt de factor mens binnen een organisatie tot een onmisbaar vakgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching & advies op individueel, team en organisatieniveau

  • Leiderschap- en teamontwikkeling.
  • Training: het brentjens authenticiteitsmodel als recruitment tool.
  • Het creëren van een open leer- en ontwikkelingscultuur.
  • Het doorbreken van groeibelemmerende gedragspatronen in de cultuur.
  • Individuele ontwikkelingsvragen van medewerkers m.b.t. leiderschap, potentieelontwikkeling, loopbaan & outplacement of burn-out(preventie).

 

Performance verhogend gedrag realiseren

Bij Brentjens Ontwikkeling groeien leidinggevenden, door coaching-plus of door het Inner Leadership Program, in hun zelfbewustzijn, people-managementvaardigheden en leren zij om proactief en ‘in controle’ hun team of afdeling te managen.

Haar expertise en manier van samenwerken met de opdrachtgever draagt, via het welbekende principe van ‘de steen in de vijver’, bij aan het daadwerkelijk implementeren van een gewenste ontwikkeling.


Meer weten?

Neem dan contact met op voor een vrijblijvend, informatief gesprek om te onderzoeken hoe ik aan de menskant kan bijstaan met het realiseren van de gewenste ontwikkeling.