Organisatieadvies

Geen business of maatschappelijke groei zonder menselijke groei

Mens- en ontwikkelingsspecialist

Voor een succesvolle implementatie van een gewenste ontwikkeling zijn het menselijke potentieel en de organisatiecultuur, naast de strategie, systemen en structuur, essentiële schakels voor een organisatie. Het maakt de factor mens binnen een organisatie tot een onmisbaar vakgebied.

Als dieptepsychologe en organisatiekundige, kijk ik op een analytische wijze met leiders en (HR)- Business Partners mee naar de blinde vlekken, die moeilijk te doorgronden zijn als je zelf onderdeel van het systeem bent. Als je ze eenmaal kunt doorzien, worden het drijvende krachten voor ontwikkeling i.p.v. dat ze voor stagnatie vanuit de menskant zorgen, omdat ze niet tijdig onderkend worden.

De expertise van Brentjens Ontwikkeling over draagkracht ontwikkeling, haar jarenlange ervaring op het gebied van teamontwikkeling in combinatie met haar programma’s en haar manier van samenwerken met de opdrachtgever draagt van binnenuit, vanuit het welbekende ‘steen in de vijver’ principe, bij aan het daadwerkelijk realiseren van een gewenste organisatieontwikkeling.

Toegevoegde waarde voor organisaties

  • Het versterken van leiderschapspotentieel en performance, waardoor bedrijfs- of maatschappelijke groei daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
  • Het doorbreken van groeibelemmerende cultuurpatronen.
  • Het ontwikkelen van pro-actief peoplemanagement.
  • Het zorgen voor een soepele oplossing bij mobiliteitsvragen.
  • Het voorkomen van uitval en/of het nog verder laten oplopen van de verzuimkosten.

Meer weten?

Als jij meer wilt weten hoe ik aan de menskant kan bijstaan met het realiseren van een gewenste ontwikkeling, dan is het vanzelfsprekend mogelijk om je vraag vrijblijvend voor te leggen. Je kunt bellen (T 0031615074785), mailen of een afspraak maken voor een informatief, online of fysiek gesprek.