Persoonlijke ontwikkeling in werk

Wil jij je potentieel ten volle benutten?

Wil jij groeien in je huidige functioneren of rol? Een duurzame oplossing vindt je meestal niet alleen vanuit een puur cognitieve, gedragsmatige insteek. Je hebt daarvoor ook jezelf nodig; versterk daarom het contact met jezelf en krijg (meer) zicht op je triggers en onbewuste projecties. Dat geeft innerlijke vrijheid en ruimte om anders te handelen. Het is dé sleutel om inspirerender, gemakkelijker, met plezier, effectiever en krachtiger te kunnen werken. Alles in het werk dat je echt bezighoudt kan aanleiding zijn voor persoonlijke groei. Je kunt denken aan:

  • Meer (durven te) gaan staan als manager, ondernemer of professional.
  • Een competentie willen verbeteren.
  • Leiderschap (verder) willen ontwikkelen of ontdekken of het in je zit.
  • Niet op je plek zitten, maar niet in beweging durven of kunnen komen.
  • Het verhogen van je persoonlijke kracht of persoonlijk leiderschap.
  • Het onderzoeken en ‘werken aan’ een persoonlijke valkuil of terugkerend, stagnerend patroon in je functioneren.
  • Het omgaan met, voor jou, lastige mensen in het werk.
  • Het vergroten van je zelfverzekerdheid.

Als leidinggevende kun je dit traject inzetten om te kijken naar je valkuilen en onbewuste patronen (lees: overdracht en tegenoverdracht) in de aansturing van je team.