Teamontwikkeling

Geen nieuwe instrumenten of vlotten bouwen, maar werken met dat wat er is

Een team is krachtig, als de leidinggevende en de teamleden, ieder vanuit zijn rol, in hun kracht én in verbinding met elkaar staan. Teamontwikkeling kan zowel vanuit een positieve, groei ondersteunende insteek, als vanuit een situatie van stagnatie plaatsvinden. Het is altijd maatwerk, geen enkele leidinggevende, geen enkel team of organisatie is hetzelfde.

Teamontwikkeling begint daarom met de APK leiderschap- en teamontwikkeling. Wat speelt er echt? Wat is er gewenst? Bij de APK wordt de organisatiecontext als uitgangspunt genomen en vandaar uit naar de dynamiek en de fase van het functioneren van het team, de rol van de leidinggevende(n) en het functioneren van individuele teamleden gekeken. Afhankelijk van de situatie bestaat de APK uit 1 of meerdere gesprekken.

 

Wat levert de APK leiderschap- en teamontwikkeling op?

De opbrengst is een heldere analyse van de situatie in combinatie met een advies, dat de contouren voor een duurzame oplossingsrichting omvat (‘ontwikkelingsprogramma op maat’). Na de APK wordt voor een go or no go besloten voor de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma. Dit programma kan bestaan uit: procesbegeleiding, gerichte trainingsmodules (ook ‘on the job’) en/of coaching van de leidinggevende of medewerkers.

Leiderschap- en teamontwikkeling gaat in essentie om bewustwording, om vandaar uit meer vanuit kracht te kunnen handelen en handelingsalternatieven te ontwikkelen. Dit zowel voor de leidinggevende, het individuele teamlid als het team. Voorbeelden van teamontwikkelingsmodules zijn:

  • feedback geven en ontvangen in de praktijk
  • besluitvorming & efficiënter vergaderen
  • visieontwikkeling
  • teamrollen en samenwerkingsdynamiek.
  • omgaan met belangentegenstellingen

Met je team of bestuur naar de Alpen? 

Een teamontwikkeling in de Alpen is bijzonder en geschikt als een helikopterview, om nieuwe piketpalen uit te slaan, tijd om echt ongestoord met elkaar te werken, om elkaar op een ongedwongen manier verder te leren kennen, om de teamgeest te versterken en/of om de persoonlijke effectiviteit in de samenwerking te verhogen. Afhankelijk van de doelen van het programma kan de fun factor groter of kleiner zijn. We maken, bij het versterken van de samenwerking, ook gebruik van de prachtige omgeving.

IMG_0473

 

'Tijdens een bergwandeling, komen er spontane gesprekken op gang, die in een gewone trainingssituatie niet ontstaan.'

‘Ondersteun het team in een organische manier van samenwerken, zodat de leden elkaar makkelijk en natuurlijk opzoeken en met plezier en succes aan de doelstelling van het project  blijven werken’.

 

Wil je meer weten?

Spreekt het je aan om op deze wijze naar samenwerking of de ontwikkeling van je team te kijken?  Of wil je meer weten over hoe de (leer) behoeftes van jouw team, vertaald kunnen worden in een trainingsprogramma in de Oostenrijkse Alpen? Ik kom graag bij je langs om van gedachten te wisselen. Het zal je inspireren, want als je zelf in het systeem zit, is het altijd moeilijker om de patronen te zien.