Teamontwikkeling

Teamontwikkeling kan zowel vanuit een positieve, groei ondersteunende, als vanuit een situatie van stagnatie plaatsvinden. Geen enkele leidinggevende, geen enkel team of organisatie is hetzelfde, daarom is teamontwikkeling altijd maatwerk.

Wat speelt er echt?  Wat is er gewenst? Teamontwikkeling start bij Brentjens Ontwikkeling met een APK. Afhankelijk van de behoefte en situatie kan de insteek lichter of intensiever zijn. Bij een APK wordt de organisatiecontext als uitgangspunt genomen en vandaar uit naar de dynamiek en de fase van het functioneren van het team, de rol van de leidinggevende(n) en het functioneren van individuele teamleden gekeken.


Wat levert de APK teamontwikkeling op?

De APK-opbrengst bij de meest intensieve variant bestaat uit een heldere analyse van de situatie met een advies, waarin de contouren voor een duurzame oplossingsrichting zijn opgenomen, en een voorstel voor het teamontwikkelingsprogramma. Het programma kan bestaan uit: procesbegeleiding, meerdere of lossere gerichte trainingsmodules (ook ‘on the job’) en/of coaching van de leidinggevende of teamleden.

Voorbeelden van trainingsmodules zijn:

  • feedback geven en ontvangen in de praktijk
  • besluitvorming & efficiënter vergaderen
  • visieontwikkeling
  • teamrollen en samenwerkingsdynamiek.
  • omgaan met belangentegenstellingen

Met je team of bestuur naar de Alpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een teamontwikkeling in de Alpen is bijzonder en geschikt als een helikopterview, om nieuwe piketpalen uit te slaan, tijd om echt ongestoord met elkaar te werken, om elkaar op een ongedwongen manier verder te leren kennen, om de teamgeest te versterken en/of om de persoonlijke effectiviteit in de samenwerking te verhogen. Afhankelijk van de doelen van het programma kan de fun factor groter of kleiner zijn. We maken uiteraard gebruik van de prachtige omgeving.

 

De vraag vanuit de opdrachtgever
‘Ondersteun het team in een organische manier van samenwerken, zodat de leden elkaar makkelijk en natuurlijk opzoeken en met plezier en succes aan de doelstelling van het project  blijven werken’.

 

Een reactie van een deelnemer
'Tijdens een bergwandeling, komen er spontane gesprekken op gang, die in een gewone trainingssituatie niet ontstaan.'

 

Wil je meer weten?

Spreekt het je aan om op deze wijze naar samenwerking of de ontwikkeling van je team te kijken?  Of wil je meer weten over hoe de (leer) behoeftes van jouw team, vertaald kunnen worden in een trainingsprogramma in de Oostenrijkse Alpen? Ik kom graag bij je langs om van gedachten te wisselen.