Mijn opgedane expertise en levenservaringen van de afgelopen 25 jaar heb ik geïntegreerd in een eigen werkwijze 'brentjens natuurlijk leiderschap’ genaamd. Ze is gericht op het steeds beter weten wie je echt bent en wat je ervaart om vandaaruit te handelen en je weg te vinden in de wereld.

Natuurlijk leiderschap is het zelfontplooiingsproces, waarin je leiding neemt over de ontplooiing van jezelf en meer en meer leeft en handelt vanuit je eigenheid. Beeldend kun je het omschrijven als ‘jezelf uit de plooi halen’, om je binnen- en buitenwereld met elkaar in overeenstemming te brengen. In je binnenwereld huist je natuur met al je levenslust, passie, drives, talenten, gevoelens en kracht, maar ook de communicatie met jezelf en je innerlijke spanningen. Je buitenwereld bestaat uit je houding en gedrag naar anderen en het creëren van hetgeen je wilt bereiken.

brentjens natuurlijk leiderschap is persoonlijk leiderschap aangestuurd vanuit je innerlijk oftewel vanuit de natuurlijke ontwikkeling van de mens. Zij is geworteld in het leven, wie jij 'van nature' bent, het zingevende en sluit aan bij de dieptepsychologie. De kracht is dat er, waar nodig. vanuit de diepte analytisch gekeken wordt. Hierdoor worden onbewuste, knellende drijfveren en patronen, waardoor je telkens in hetzelfde terecht komt, doorzien en ontmaskerd, Er ontstaat zo ruimte om jezelf en je echte gevoel (verder) te leren kennen, waardoor je vanuit je ware impulsen en wie jij bent kunt handelen en je potentieel tot ontplooiing kan komen.

Vanuit je onbewuste kunnen onbekende, verrassende delen van jezelf naar boven komen, nieuwe inzichten ontstaan en/of kun je zingeving ervaren. brentjens natuurlijk leiderschap raakt de manier, kracht, diepgang en intensiteit, waarmee je vanuit jezelf richting en invulling kunt geven aan je werk, onderneming of leven.

 

brentjens natuurlijk leiderschap

brentjens natuurlijk leiderschap is toepasbaar bij alle persoonlijke ontwikkelingsvragen rondom leiderschap,  potentieelontwikkeling, vitaliteit en zingeving  (het 'why'). Ook teams en organisaties biedt zij waardevolle inzichten. Ik heb vanuit deze werkwijze inmiddels vele mensen in verschillende posities, teams en organisaties begeleid.

  • Gaat uit van een holistisch mensbeeld;
  • Is geworteld in het leven zelf, het handelen en keuzes maken in het hier en nu en in de dieptepsychologie;
  • Geen mens is in een model te vatten, je eigen levensverhaal staat daarom altijd voorop;
  • Natuurlijk leiderschap zorgt voor overeenstemming tussen je binnen- en buitenwereld;
  • Combineert bewustwording (benodigde diepgang) met aanwijzingen voor gedrag en oefeningen in de praktijk waar je direct mee aan de slag kunt;
  • Het zelfontplooiingsmodel in combinatie met je levensverhaal helpt om in het hier en nu de goede keuzes te maken en om in de goede ‘flow’ te komen;
  • Is een levensweg en een houding, waarbij het gaat om ‘naar binnen’ te kijken om naar buiten toe, in de wereld, resultaten te boeken. Jij blijft geen toeschouwer van maar wordt deelnemer aan je eigen leven. Je wordt in je kracht gezet en ontplooit dat wat echt is: wie je van nature bent.