Zips fotografie

Inner leadership voor mens en organisatie

 

 

Als je van binnenuit, vanuit wie je écht bent, de regie kunt nemen, zit je in je kracht, vind je richting en doorbreek je cirkels.


Wie jij als mens van nature bent, is de essentie van waaruit we samenwerken. Welke coaching-plus je ook volgt, het is altijd helemaal toegesneden op jou, omdat het gewoonweg niet anders kan.  

 

 

 

 

Specialismen
leiderschap, inner leadership, loopbaan & outplacement, burn-out (preventie), ontwikkelingsprocessen, mensontwikkeling en dieptepsychologie

Voor organisaties voegt Brentjens Ontwikkeling waarde toe door:

    • Leiderschap, talent en persoonlijke kracht binnen het bedrijf te versterken, waardoor bedrijfsgroei daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
    • Het voorkomen van uitval en/of het nog verder laten oplopen van de verzuimkosten.
    • Het creëren van een soepele oplossing bij mobiliteitsvragen.