Klachtenregeling complementaire zorg

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je het ergens niet mee eens bent of dat er sprake is van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Heeft je klacht betrekken op een van mijn gezondheidsdiensten en wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VIT. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan de VIT. Deze klachtenfunctionaris start met ene bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).